Tag: använder

Hur man använder en investeringskalkylator

En investeringskalkylator låter dig bestämma hur ofta du vill förvärra dina intäkter, från månad till år. Generellt gäller att ju högre frekvens, desto högre intäkter. Årlig sammansättning är idealisk för aktieinvesteringar, men andra alternativ finns tillgängliga för CD-skivor och sparkonton. För att beräkna sammansättningsfrekvensen för dina investeringar, kontakta din finansiella institution. Om möjligt, gör periodiska insättningar och uttag i början och slutet av varje period. Om du inte har en finansiell institution kan du kontrollera kalkylatorn för en ansedd bank eller sparinstitut.
Avkastning på investeringen

En avkastning på investeringskalkylatorn kan hjälpa dig att jämföra olika investeringar för att avgöra vilken som har den högsta avkastningen. En korrekt ROI-beräkning tar hänsyn till alla kostnader, till exempel transaktionskostnader, skatter och underhåll. Du bör också överväga risk när du beräknar avkastningen. Även om avkastning med hög potential kan locka dig att göra investeringar, är sanningen att de inte nödvändigtvis garanterar en avkastning på investeringen. Att använda en ROI-kalkylator hjälper dig att bedöma risken i samband med dina investeringsalternativ och avgöra vilka investeringar som ska trimmas eller elimineras.
Avkastning

Roi-kalkylatorn (Rate of Return on Investment) visar dig den förväntade avkastningen på en investering under en viss tidsperiod. För att använda kalkylatorn måste du först ange det ursprungliga investeringsbeloppet, den förväntade avkastningen och skattesatsen. Efter dessa ingångar visar kalkylatorn ett diagram och du kan se en rapport om din investering för att få mer information. Följande är några vanliga misstag som investerare gör när de använder ROI-kalkylatorn.
Tillväxttakt

En tillväxttakt för investeringskalkylator hjälper dig att beräkna den procentuella tillväxten i investeringar under en viss tidsperiod. Tillväxttakten för en investering kan variera, så det är nödvändigt att beräkna denna faktor för din investering. Om du till exempel investerar i fem år och tillväxttakten är fem procent kommer du att förlora fem procent av dina pengar till farbror Sam. Genom att inkludera den federala skattesatsen vet du vad din skatteklass är och hur mycket tillväxt du kan förvänta dig under den tiden. Även om inte alla stater beskattar investeringsintäkter kan du dra av statliga skatter från din federala skattedeklaration om du bor i en stat som gör det.
Standardavkastning

Standardavkastningen för investeringskalkylatorn på SmartAsset är 4%. Även om detta nummer är ett anständigt genomsnitt för en långsiktig investering, är det långt ifrån idealiskt. Aktiemarknaden har historiskt sett sett mycket högre avkastning. Dessutom förutsätter det att du gör bidrag i början av varje period. Därför kommer antalet år du lägger på din investering att baseras på din tidshorisont.
Inflationens inverkan på avkastningen på investeringar

Inflation är en vanlig faktor som påverkar avkastningen på investeringar, men hur påverkar det ett projekt? Inflationen kan antingen öka den slutliga avkastningssiffran eller trycka ner den. Inflation kan också ändra riktmärket mot vilket en roi måste mätas. I en miljö med låg inflation kan en avkastning vara acceptabel, men i en inflationsstyrd ekonomi kommer en ROI-nivå inte att räcka för att tillfredsställa investerare.

Navigation