Kategorier
Advokat

En advokatbyrå med humanistiska advokater

En humanistisk advokatbyrå arbetar efter värderingar där människan alltid är att betrakta som en individ med ett värde i sig. Ingen är mer värd än någon annan.

Alla människor är värda att behandlas med respekt och ingen är skyldig till något brott förrän man dömts för det. Den som blivit anklagad för ett brott har därför rätt till en försvarsadvokat. Advokaten ska se till att den som blivit anklagad får rättvis behandling och kan föra sin talan på ett professionellt och för rätten godtagbart sätt. En humanistisk advokat arbetar framförallt med brotts- och tvisteärenden som rör enskilda individer.

För att göra det lättare att anlita en advokat så erbjuder vissa advokatbyråer, exempelvis Advokatbyrå Salmi & Partners, gratis rådgivning per telefon. När det gäller olika typer av tvister kan det vara svårt för den enskilde att veta om det går att få hjälp. Då är ett rådgivande samtal det första steget mot att hitta en lösning. Efter samtalet väljer man om man vill gå vidare med sitt ärende.

Många är rädda för att det ska bli dyrt att anlita en advokatbyrå

Den som är åtalad för ett mindre brott, exempelvis fortkörning, anses inte behöva en försvarsadvokat. Om man ändå väljer att ha en så får man stå för kostnaden själv. Vid grövre brott där man riskerar att dömas till fängelse får man alltid en offentlig försvarare som betalas av staten. Man kan själv utse den brottmålsadvokat som man vill ska sköta försvaret. Blir man frikänd så behöver man inte betala tillbaka något.

Blir man fälld så kan man dömas att betala hela eller delar av advokatkostnaderna men det kommer att tas hänsyn till om man har betalningsförmåga eller ej. Har man blivit utsatt för ett brott så kommer brottmålsadvokaten att vara målsägandebiträde. Detta betalas också av staten och man får välja vilken advokat man vill. Målsägandebiträdet företräder den som utsatts för brott vid rättegången och hjälper till att driva frågan om skadestånd.

Att anlita en advokatbyrå när det gäller tvistemål

I tvistemål i familjerätt får båda parter normalt sett stå för sina egna kostnader. I andra typer av tvister är det den som förlorar tvisten som får stå för bådas advokatkostnader. Familjerätten är ett omfattande område och innebär oftast vårdnadstvister, skilsmässor, upplösning av samboavtal och arvstvister. När det gäller vårdnadstvister utgår allmän rättshjälp i de flesta mål. Om det inte utgår rättshjälp så finns det oftast möjlighet att använda det rättsskydd som finns i hemförsäkringen.

Hemförsäkringens rättsskydd täcker normalt sett 80% av kostnaderna för en advokat vid en tvist. Både självrisk, maxbelopp och villkor varierar mellan olika försäkringsbolag. Skulle man sakna hemförsäkring eller om rättsskyddet inte gäller kan det finnas möjlighet till det som kallas rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten täcker de egna, inte motpartens, kostnader i en rättstvist. Man söker, tillsammans med sin advokat, om rättshjälp hos Rättshjälpsmyndigheten. Advokaten kan avgöra om man har rätt till rättshjälp.

En humanistisk advokatbyrå står alltid upp för sin klient

Att ha en erfaren advokat vid sin sida är ett stöd före, under och efter rättegång. Har man inte tidigare någon erfarenhet av hur en rättsprocess går till så kan det vara svårt att sätta sig in i allt. Särskilt tvister som gäller familjerätt kan dessutom vara känslomässigt belastande och då är det bra att ha objektivt kunnigt stöd.

När man kontaktar en advokatbyrås gratis rådgivning får man en första inblick i vad som kommer att hända och om det är någon idé att driva en process. Man får alltid ett empatiskt, kunnigt och vänligt bemötande. En humanistisk advokatbyrå arbetar med allt från testamenten, arvskifte och bodelning till vårdnadstvister, skilsmässor och adoption.